top of page

אור ואהבה

אור ואהבה אלו שני הכוחות המניעים את היקום

אור - האנרגיה הזכרית, שמביאה את איכותה לעולם. - ויהי אור

אהבה - האנרגיה הנקבית, שמכילה את הקיים, בלי לנסות לשנות דבר - באהבה.

אור זה אפשרות הבחירה, יותר נכון, אחריות הבחירה, מכיוון שאחריות הבחירה היא בידנו.

לא סתם (אולי במקרה) or באנגלית זה בחירה בין שתי אפשרויות:

אור או חושך (היעדר אור).

אהבה זו התחושה הנלווית. בין אם נעשית בחירה ובין אם לאו. בחירה הנעשית מאהבה, היא מטיבה. בחירה הנעשית מהיעדר אהבה זו בחירה מפחד (או חשש, תלוי כמה רחוק על הסקאלה).

אלו הם 2 הצירים עליהם אנו נעים בחיינו.

נשבע שזה ממש במקרה שהילדים שלנו:

אור הבן

ואמורי הבת

אור ואהבה

ההבנה שיש לנו את אפשרות הבחירה שמה את האחריות בידיים שלנו. להיות אור, להיות באהבה.

פוסטים נבחרים
פוסטים אחרונים
ארכיון
Search By Tags
  • Facebook Basic Square
דף פייסבוק עסקי
  • facebook-square

אמיר אמברצ'י

אבחון הוליסטי ע"י מערכת מדמה הילות

bottom of page