top of page

צ'קרה רביעית - הלב

צ'קרת הלב היא הגשר המפריד בין שלושת המרכזים הפיסיים לבין שלושת המרכזים הרוחניים. הגשר הוא תחנת כוח מרכזית של המערכת האנרגטית ומשמש צוואר בקבוק המעביר את האינפורמציה הרוחנית לפיסית וההיפך.

 

היכולת שלנו להרפות ולשחרר, ולהשאיר הכל "לידי שמיים", שייכת למרכז זה. חוסר היכולת לשחרר "תוקע" את הגשר ומפריע לפן הרוחני להתקיים במישור הפיסי.

הלב צריך להיות נקי, ויכולת המחילה היא המטאטא הכי טוב בשביל משימה זו. כל כעס וטינה שאנו שומרים למישהו, ואף לעצמנו, נתקעים על הגשר ומפריעים לזרימה של אנרגיה.

צ'קרת הלב מתמקדת במה שאנו מרגישים לגבי העולם הפרטי שלנו.

 

מסר: "אהבה היא כוח אלוהי". האהבה היא תרופת הנגד הכי טובה לפחד. אהבה מניעה את הגוף הפיסי והרוחני, היא ממלאת אותנו ויכולה לשרוף באותה מידה, אפשר להגיע איתה לשיא ולשפל, היא המשמעות האלוהית של החיים.

 

שאלת הצ'קרה היא: כיצד אני מרגיש כלפי העולם כרגע?

 

איברים קשורים: לב ומערכת זרימת הדם, צלעות, חזה, ריאות, כתפיים.

  • facebook-square

אמיר אמברצ'י

אבחון הוליסטי ע"י מערכת מדמה הילות

bottom of page