top of page

צ'קרה שישית - העין השלישית

צ'קרת העין שלישית היא "העין הרוחנית" שמסתכלת קדימה על עתידנו, ואחראית על כוח המחשבה, היכולת שלנו לראות את התמונה הגדולה, להסתכל 12 צעדים קדימה (בלי לראות את הצעדים הקרובים), לחזות את השלכות מעשינו בהווה כלפי העתיד.

 

התודעה האנושית מנסה להימנע משינויים ולכן הרצון הגדול למסגרת ושגרה, הנותנים ידיעה מסוימת על העתיד בכך שהמחר, סביר להניח, יהיה דומה לאתמול. באותו אופן, אדם הרוצה לגרום לשינוי בחייו, צריך לחשוב מה הוא יכול לעשות היום כך שמחר לא יהיה דומה לאתמול.

גם היכולת להשיג עמדה פנימית של אובייקטיביות מגיעה מהעין השלישית, המאפשרת להסתכל על סיטואציה בלי מעורבות רגשית  ולנתח את המצב אובייקטיבית – לראות את שני צדי המטבע.

נקודות כוח עיקריות: היכולת לקבל החלטות, השראה, אינטליגנציה רגשית  ואינטואיציה.

פחד העיקרי: התבוננות פנימה וחשיפה של הפחדים התוקעים אותנו במעגל הסבל של חיינו. 

מסר: "העין השלישית מחפשת רק את האמת". העין השלישית מסתכלת על המציאות, אך מה שהיא מחפשת בעיניה שונה מעיניים הפיסיות. היא מנסה להבחין מדוע הדברים הם כמו שהם; מה הוביל לכך? למה זה כך? מה הסיבה מאחורי התסמין? ושאלות מעוררות עניין.

שאלת הצ'קרה היא: מה אני מבין מהמציאות שאני רואה/חווה?

 

איברים קשורים: המוח והמערכת הנוירולוגית, העיניים, אוזניים ואף

  • facebook-square

אמיר אמברצ'י

אבחון הוליסטי ע"י מערכת מדמה הילות

bottom of page