top of page

צ'קרה שלישית - מקלעת השמש -  חשיבת העצמי 

האנרגיה של צ'קרה זו היא חשיבת העצמי על עצמנו – על המקום שבו אנו עומדים בעולם ולאן אנו רוצים ללכת ולהתקדם (המקום שאנו שואפים להיות בו). זהו גם משכנו של האינטלקט (החשיבה), המסתכל על עצמו ועל העולם ומערכת היחסים בין עצמו לעולם.

האגו - הדימוי העצמי והכבוד העצמי קשורים גם כן לצ'קרה זו, ולו יש השפעה עצומה על מהלך חיינו, על שאיפותינו, ההתנהגות עם העולם החיצוני, המשמעות של חיינו, ותחושת המוגבלות האישית. מה שאנחנו חושבים על עצמנו.

נקודות כוח עיקריות: דימוי עצמי גבוה, כבוד עצמי, משמעת עצמית, היכולת להתמודד עם משבר, אומץ, שאיפה והיכולת להתחיל פעולות.

פחדים עיקריים: פחדים מפני דחייה, ביקורת, אי יכולת להתמודד עם אחריות אישית, כמו כן פחדים הקשורים למראה הפיסי המשפיעים על הדימוי העצמי שיש לנו.

 

מסר: "כבד את עצמך". כבוד לחולשות שלנו כמו כן לנקודות הכוח שלנו, מעניק בסיס איתן לדימוי העצמי הנפרד מהעצמי השבטי שלנו.

שאלת הצ'קרה היא: מה אני חושב על עצמי בעולם?

 

איברים קשורים: קיבה, לבלב, המעי העליון, כיס המרה, כבד ומרכז עמוד השדרה

  • facebook-square

אמיר אמברצ'י

אבחון הוליסטי ע"י מערכת מדמה הילות

bottom of page