top of page

צ'קרה חמישית - הגרון - הרצון הפנימי

תחום האחריות של צ'קרת הגרון הוא ביצוע רצון הנפש שלנו. למאווים של הנשמה שבנו שרוצה שנגשים את ייעודנו. בצ'קרה זו נמצא את מה שמבדיל ביננו משאר בעלי החיים זה הידיים – היכולת ליצור, והפה – היכולת לתקשר באופן מילולי. לכן, מה שאנחנו עושים ואומרים זה האמצעי למימוש הרצון הפנימי- הדרך שבה אנו מתקשרים ומשפיעים על חייהם של אחרים ומה שאנו יוצרים בעולם. לטוב ולרע.

שימוש מוטעה באמצעים אלו לצרכי רוע, שליטה ואגו, נחשבים לחטאים בכל הזרמים הדתיים-רוחניים. עם היכולת ליצור קיבלנו גם את היכולת להרוס, גם פיסית עם הידיים, וגם נפשית עם המילים – לשון הרע. 5 מתוך עשרת הדיברות הם כללים של "אל תעשה" כדי לנסות לשמור מהרס. הבודהיסטים מכנים זאת Right speech  כדי לתאר את חשיבות טוהר המילה, לא רק כלפי האחרים אלא אנו פוגעים גם בעצמנו.

 

השאלה שאיתה מתמודדת הצ'קרה היא: "מה אעשה בחיי, מה הייעוד שלי?". אין מי שיודע מה ייעודנו בוודאות, המירב שאנו צריכים לשאוף, זה לזהות את הקול הפנימי שמאיץ בנו לנסות את מזלנו בעולם, אותו קול פנימי שלרוב אנו משתיקים בגלל פחדים למיניהם.

השיעורים הקשורים למרכז זה קשורים לרצון ולביטוי עצמי – להוציא לפועל.

מה שעוזר למרכז זה הוא אמונה. כשאנו מוצאים משהו להאמין בו, כוח הרצון מתגייס לעזרת האמונה והיצירה מתחילה, לכן אמונה יוצרת כוח רצון שגורם ליצירה.

 

מסר: "נתינה לעולם בענווה". הרצון לכוח אישי (אגו) הוא מחסום גדול בדרך לביצוע הרצון הפנימי. מטרת העצמי הגבוה היא אהבה וחמלה (צ'קרת הלב) לעולם, ולכל אחד יש את התרומה הייחודיות שלו לעולם.

 

איברים קשורים: גרון, פה, שיניים, כתפיים וידיים

 

  • facebook-square

אמיר אמברצ'י

אבחון הוליסטי ע"י מערכת מדמה הילות

bottom of page