מתוך הרצאה על הילות

ניתן לראות בשקף: מה מקבלים מצילום הילה