מסך צ'קרות

במסך זה רואים את הרמה של כל צ'קרה ואת גודל ההילה