top of page

ניסוי על השפעת הסוסים

בניסוי זה רצינו לבדוק את השפעת אנרגיית הסוסים על ההילה, שדה האנרגיה האנושי, באמצעות מצלמת ההילות. לצורך כך צילמתי את אתי יעקובי, מטפלת באנרגיית הסוסים בשיטה מיוחדת המלמדת איך להתחבר לאנרגיה והתדר של הסוס.

את הניסוי בדקנו עליי ועל אתי. עשינו צילומי ההילה שלנו לפני הניסוי, בחווה, לפני נגיעה והתחברות לסוסים ולאחר מכן.

בהתחלה: אתי כתומה עם השפעת תכלת, הרפתקנית, אוהבת אתגרים ומחפשת את אתגריה בתחום העזרה לאנשים- צבע שמופיע לרוב אצל מטפלים. ניתן לקרוא עוד על הכתומים ועל תכונות האופי שלהם כאן.

לאחר מכן, צילמתי את אתי עם שלושת סוסיה: שחר, ספיריט ודבש ובכולם התוצאה הייתה זהה.

מעבר לצבע הילה אדום עם השפעת סגול – צבע זה הוא הרוחני-מעשי עם 2 רגליים על הקרקע (האדום הוא הטיפוס המנצח ששואף להגשים את מטרותיו) וחיבור למימדים הגבוהים (סגול הוא הטיפוס של אנשי החזון הרוצים לשנות את העולם), בדר"כ בעלי הילה של אדום-סגול מחזיקים חזון קהילתי או אפילו עולמי, בעלי מטרה רוחנית\אידיאליסטית ויש להם את הכוחות הנפשיים והמנטליים להגשים (או לפחות לנסות) מטרה זו.

עם דבש: ניתן לראות את צבעי ההילה – אדום עם השפעת סגול

עם דבש ניתן לראות כי סביב הלב צבע השדה השתנה ואין כבר הילה צהובה סביב הלב, מה שמראה מעבר משכלתנות לרגשות בכל הנוגע ללב.

עם שחר: ניתן לראות את צבעי ההילה – אדום עם השפעת סגול

עם ספיריט: ניתן לראות את צבעי ההילה – אדום עם השפעת סגול

אני הייתי בתחילת הניסוי צהוב-כתום שזה הטיפוס המדען, שחושב מהראש ומנסה להבין את הדברים דרך המיינד. (מתאים לאדם שעורך ניסוי ומנסה להישאר אובייקטיבי, שכלי ומדעי)

לאחר שבדקנו את אתי עם הסוסים, גם אני התחברתי למצלמה ונגעתי באחד הסוסים.

ההשפעה הייתה זהה. גם ההילה שלי הפכה להיות אדום עם השפעת סגול – הרוחני-מעשי.

מכיוון שאני משתמש רבות עם המצלמה, אני יכול להעיד שלעולם לא הייתי בצבע זה של אדום עם השפעת סגול. מה שמראה כי השפעת הסוסים לכיוון צבע זה היא לא מקרית ואני מניח שגם האדם הבא יושפע כך.

[קשה לראות בתמונה כאן שזה אני, (לא היה פשוט לביצוע) אך ניתן לראות את הסוס והיד שמונחת על החיישן]

לסיכום: השפעת שדה האנרגיה של הסוס על ההילה שלנו היא מקרקעת ובו זמנית מחברת אותנו למימדים הגבוהים יותר, מה שנקרא "רוחני עם 2 רגליים בקרקע". במצב זה, אדם מחובר לייעוד שלו ויש לו את הכוחות הנפשיים והמנטליים להוציא אותם לפועל.

בנימה אישית, הגעתי לאתי לאחר טיול בין יומיים בצפון, בשעה מאוחרת יחסית וחשבתי שאחזור עייף ומותש. כשהגעתי הביתה היו לי המון כוחות ולא הצלחתי להירדם. כשנרדמתי, זה היה ל4 שעות ואז התעוררתי מלא אנרגיות (של עשייה) ומוטיבציה. כנראה שזה מהשפעת הסוסים עליי.

לאחרונה, התפרסמה עליה כתבה בעיתון "לאישה", על השיטה ואיך היא הגיעה אליה.

פוסטים נבחרים
פוסטים אחרונים
ארכיון
Search By Tags
  • Facebook Basic Square
דף פייסבוק עסקי
  • facebook-square

אמיר אמברצ'י

אבחון הוליסטי ע"י מערכת מדמה הילות

bottom of page