top of page

כוחה של אהבה

ניסוי מעניין שקרה לו מעצמו, על כוחה של אהבה.

בעיצומה של סערה, הגיעה אליי בספונטניות של רגע, מישהי לאבחון.

היא רצתה לברר כמה דברים על עצמה ועשתה קצת ניסויים.

בגלל שהיא מבינה בהילות ומטפלת בעצמה, זרמתי עם כמה בדיקות שהיא עשתה.

בעיקר על פתיחת הלב, שהצ'קרה שם הייתה קטנה וחסומה. כל מה שהיא ניסתה, לא ממש עזר ולא שינה את ההילה.

עד ש...

בעלה היה איתה בחדר והיא ביקשה ממנו להניח לה יד על הלב.

התוצאה הדהימה אותי: איזון מוחלט של הצ'קרות.

לפני 10 שנים עשיתי את אותו ניסוי עם אמא שלי וגם הצלחתי לאזן אותה.

לדעתי, אנשים קרובים שמכירים אחד את ההילה של השני יכולים להשפיע במהירות ובעוצמה על השדה של השני, בכוחה של אהבה. הרצון להשלים אחד את השני עובד.

תבינו מזה מה שתבינו...

פוסטים נבחרים
פוסטים אחרונים
ארכיון
Search By Tags
  • Facebook Basic Square
דף פייסבוק עסקי
  • facebook-square

אמיר אמברצ'י

אבחון הוליסטי ע"י מערכת מדמה הילות

bottom of page