אמורי והכתבה עליי בלאישה

באותו שבוע שהתפרסמה הכתבה נולדה ילדתי השנייה, אמורי - אהבה שלי

Go to link